Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat deze site met de grootst mogelijke zorg is opgebouwd en onderhouden, kan Kluszon of de webmaster,  aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden en of onvolkomenheden betreffende de inhoud van deze website.

Kennelijke typefouten op de website verbinden Kluszon niet.

Op deze site berust copyright op zowel tekst en foto’s. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Kluszon gebruikt worden.

Indien teksten of foto’s van derden zijn, staat dit vermeld en voor eventueel gebruik hiervan zal toestemming gevraagd moeten worden aan deze derden.